Щодо прийому учнів до 1-го класу 2022-2023 навчального року

 К З «ВЕЛИКОБАБЧАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

                      ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

28.04.2022 Велика Бабка             № ____

 На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», статті 571 Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04. 2018 №367, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»,  з метою забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей в 1-й клас до КЗ «Великобабчанський ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області у 2022-2023 навчальному році

 НАКАЗУЮ:

  1. Визначити 01 травня 2022 року датою початку приймання заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2022-2023 навчальний рік.
  2. Визначити 31 травня 2022 року останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2022-2023 навчальний рік.
  3.   Заступнику директора з навчальної роботи Ганні Ворушило:

3.1 протягом приймання заяв вжити заходів для ознайомлення батьків або осіб, що їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;

3.2 довести до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає;

3.3 забезпечити постійний контроль за дотриманням правил прийому дітей до першого класу;

3.4 визначити кількість 1-х класів, які будуть функціонувати у 2022-2023 навчальному році, в залежності від матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення, кількості дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування закладу, та з урахуванням вимог законодавства щодо наповнюваності класів

до 01.06.2022;

3.5 забезпечити зарахування до 1-го класу в першу чергу:

– дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене одним із наступних документів:

1) паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

2) довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 2017;

3) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком 1 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»;

4) документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

5) рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

6) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

7) довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №207);

8) акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2008 р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (Офіційний вісник України, 2008 р., №76, ст. 2561);

9) інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини;

–         дітей, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у закладі;

–         дітей працівників  закладу;

–             випускників дошкільного підрозділу КЗ «Великобабчанський ліцей

–                     3.6 взяти до уваги, що

– дітям,  які вступають до першого класу закладу загальної середньої освіти, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні;

– у випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу загальної середньої освіти не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, проводиться зарахування в 1-й клас згідно з вимогами п. 2 розділу 2 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;

3.7 провести зарахування до закладу загальної середньої освіти за наказом директора до початку навчального року;

3.8 врахувати, що для зарахування учня до закладу загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають:

– заяву встановленого зразка;

– копію свідоцтва про народження;

– оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089;

3.9 діти або один з їхніх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку,зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти;

– у випадку подання копій документів оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування;

3.10 оприлюднити на вебсайті закладу інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти, наявність вільних місць.

  1. Покладаю персональну відповідальність за дотримання Порядку зарахування учнів до 1-го класу КЗ «Великобабчанський ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області на себе.
  2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор                                                                             ІРИНА МІЛЬКО

З наказом  ознайомлені:

«_____» ________ 2022

Ворушило Г.А. Лисенко А.Б.
Previous Article
Next Article

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.