Учнівське самоврядування

Виховна система школи передбачає роботу органів загальношкільного самоврядування й у кожному класному колективі окремо. Шкільне самоврядування – це громадська цінність, метою якої є виховання соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з високим патріотичним почуттям і національною свідомістю, і підґрунтя для створення молодіжних та дитячих організацій.

Діяльність шкільної учнівської організації „Барвінчата” (1-4 класи), «Старшокласник»(8-11 класи) має завдання:

  • задоволення потреб школярів у спілкуванні, спільній діяльності з метою реалізації вікових інтересів;
  • включення школярів до громадського життя та організація набуття соціального досвіду, засвоєння загальнолюдських цінностей;
  • розвиток колективізму;
  • формування готовності школярів до цивілізованих людських стосунків;
  • захист школярів та їх прав;
  • розвиток та захист інтелектуального та творчого потенціалу школярів;
  • миротворча, громадська, екологічна, спортивна діяльність.

У своїй діяльності організації керуються законами:

–     єдності слова і діла;

–     честі і совісті;

–     дружби і товариськості;

–     турботи і милосердя.

Учнівська організація має таку структуру:

Напрямок освіти та виховання – організація огляду знань; облік відвідування; перевірка підготовки до уроків; допомога у підготовці та проведенні олімпіад, конкурсів, предметних тижнів, вечорів; контроль за виконанням режиму дня; додержання норм моральної поведінки; контроль за дотримання єдиних вимог щодо шкільної форми; контроль за естетичним оформленням класних кімнат.

Напрямок трудових і соціальних питань – допомога в організації дрібного та поточного ремонту; нагляд за збереженням шкільного майна; організація шефської допомоги ветеранам; проведення трудових десантів та організація самообслуговування; організація участі в операціях «Турбота», «Милосердя», «Чиста криниця», «Подаруй книзі друге життя».

Напрямок культмасової роботи – організація та проведення культурно-розвиваючих та творчих заходів; проведення літературних вечорів, конкурсів, свят, дискотек; сприяння культурному та естетичному розвитку учнів, здоровому способу життя школярів та відродженню національній культурі українського народу; залучення дітей до організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;випуск шкільних газет, стіннівок.

Напрямок фізкультури та спорту – організація спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчої роботи; контроль участі школи у міських, районних та обласних змаганнях.