Методична робота

Методичний порадник можна знайти за посиланням

Методична тема : «Впровадження інноваційних  технологій, різних форм навчання як шлях до розвитку навчального закладу та успішної соціалізації особистості та підвищення якості освіти». У рамках роботи над методичною темою у навчальному закладі організувати роботу 4 методичних об’єднань:- учителів початкових класів (Семенова О.В..);- суспільно – гуманітарного циклу (Кабак О.Є.);- природничо – математичного циклу (Ворушило Г.А.);- класних керівників (Толмачова Т.І.)

Структура методичної роботи в закладі:- педагогічна рада; – шкільні методичні об’єднання вчителів; робота творчих груп;  робота з молодими вчителями.

Завдання на новий навчальний рік:

 1. Підвищити ефективність освітнього процесу та посилити виховний вплив уроку в умовах запровадження положень Нової української школи.
 2. Посилити увагу до змісту і системності організаційних форм виховної роботи в освітньому закладі.
 3. Забезпечувати практичну зорієнтованість методичної роботи на виховну складову – ціннісні орієнтири.
 4. Педагогічним працівникам закладу актуалізувати виховну спрямованість освітнього  процесу.
 5. Кожному вчителю у своїй діяльності використовувати елементи активної соціалізації особистості від початкової до старшої школи (робота в групах, парах на уроках, організація загальних справ, що об’єднують вчителів і дітей, посилення виховної спрямованості класних годин, урізноманітнити тематику і зміст позакласних, позаурочних, позашкільних заходів для учнів усіх вікових категорій).
 6. Вважати головними показниками якості педагогічної діяльності кожного педагогічного працівника:
 • фаховий рівень, педмайстерність;
 • культуру та моральність поведінки;
 • гуманне ставлення до учнів;
 • знання і урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;
 • творчість та самоосвіту, досконале володіння ІКТ;
 • персональний комп’ютер – обов’язковий інструмент педагога у повсякденній діяльності.
 1. Всю виховну діяльність в школі направити на виховання успішного випускника:
 • грамотного;
 • комунікабельного;
 • активного;
 • відповідального;
 • професійно-зорієнтованого;
 • морально-вихованого.
 1. Головним завданням освітнього закладу вважати соціалізацію особистості:
 • набуття знань і компетентностей;
 • формування готовності до життя в мінливому суспільстві;
 • розвиток здатності до активного пошуку та успіху;
 • пошук індивідуального підходу до кожної дитини;
 • сприяння реалізації кожною дитиною особистісного потенціалу, внутрішніх потреб;
 • формування щасливої та успішної дитини;
 • прищеплювати дітям доброту і повагу до людей, самоповагу;
 • вчити прагнути і досягати результату;
 • розвикати критичне мислення учнів;
 • виховувати медіа грамотність;
 • виховувати ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, як шлях до розвитку патріотизму, національної самосвідомості, правосвідомості та політичної культури.
 1. Забезпечити якісний організаційно-методичний супровід упровадження Нової української школи
 2. Створити оптимальні умови для організації неперервної освіти педагогічних працівників дошкільного  та  шкільного підрозділу.
 3. Спрямувати діяльність вчителів на підвищення якості кожного уроку, як основної форми навчально-виховного процесу; формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання, пізнавальної діяльності.
 4. Посилити увагу до надання методичної допомоги молодим педагогам.
 5. Забезпечити якісну підготовку випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.