Дошкільний підрозділ

Саме у лютому 2011 року було відкрито дошкільну групу Великобабчанського НВК. Країну дитинства, де панує радість і щастя, де турботливі руки дорослих плекають маленьких жителів, допомагають пізнавати світ, прищеплюють любов до знань. Дякуємо нашим вихователям Сичовій Валентині Миколаївні, Сичовій Маргариті Юріївні, Андрієвій Антоніні Василівні, Леонідовій Тетяні Володимирівні, Кучеренко Жанні Миколаївні, праціникам Леонідовій Ганні Василівні, Леонідовій Лілії Іванівні, Сало Мар’яні Василівні, Ольховській Наталії Павлівні, Шевцовій Ользі Андріівні, Корчмар Людмилі Гаврилівні, Семеновій Людмилі Вікторівні, Кубарєвій Ользі Олександрівні, Канюка Ірині Олександрівні за тепло сердець, за відповідальність і чуйність, за родинний затишок, за смачні сніданки, за наших дітей. Десять років невпинної праці, щоденної уваги і турботи, просто великої любові до дітей.

 

Новини за посиланням

Дошкільний підрозділ:

У дошкільному підрозділі Великобабчанського НВК встановлено 5-денний розвивально-освітній тиждень. Режим роботи закладу 10 годин (з 07.30 до 17.30).

У 2020/2021 навчальному році організація освітньої роботи в дошкільному підрозділі здійснюється за освітніми програмами,рекомендованими МОН України та парціальними освітніми програмами,рекомендованими ІМЗО

Під час освітнього процесу для дітей організовується навчально-виховна зайнятість різних форм. В залежності від змісту проводяться заняття таких типів: предметні, інтегровані, комплексні; відповідно до дидактичних цілей: на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, навчально-пізнавальні); на закріплення засвоєних знань (інтегровані, комплексні, сюжетно-ігрові), контрольно-оціночні (інтегровані, комплексні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри); за способом організації: групові, підгрупові, індивідуальні.Планування освітнього процесу здійснюється на основі блочно-тематичного принципу за моделлю, яка побудована за режимними моментами з урахуванням сфер життєдіяльності та освітніх ліній, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей.Рівномірно розподіляються види активності за основними освітніми лініями протягом дня в залежності від бажань та інтересів дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості (ігри, спостереження, екскурсії, свята, походи, розваги, індивідуальна робота, самостійна діяльність, гуртки), передбачається самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та інші. Спеціально організована розвивально-виховна зайнятість урізноманітнюється проведенням підгрупових, групових, індивідуальних, парних міні-занять (7-15 хвилин). Організована навчальна діяльність планується переважно у першу половину дня у формі занять. Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа), поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури. Допускається проведення занять у другу половину дня (образотворча діяльність, фізкультура тощо). Не вимагається від дітей виконання домашніх завдань.Фізичне виховання дітей у дошкільному підрозділі складається з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховуються стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Тривалість занять для дітей у віці від 3 до 4 років – 15- 20 хвилин; від 5 до 6(7) років – 25 хвилин. Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. У дні, коли немає занять з фізкультури, проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.У другій половині дня домінує розвивально-виховна зайнятість. За планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.Розподіл занять на тиждень здійснюється за освітніми лініями відповідно до затвердженого гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільному підрозділі .Розваги з фізичної та музично-театралізованої діяльності проводяться 1 раз на місяць переважно у другій половині дня. Тривалість розваг відповідно до віку дітей складає: молодший – 20-35 хвилин, старший – 35-40 хвилин.Дні здоров’я організовуються 1 раз на місяць. У день здоров’я вся освітня робота пов’язана з темою здоров’я та здорового способу життя.

Перелік навчальних програм, які використовуються  в освітньо-виховному процесі у дошкільній групі  у 2020/2021 навчальному році

 

№ з/п Назва програми Автор Видавництво Рік видання
Програми
1. « Дитина» – освітня програма для дітей від 2 до  7 років Бєлєнька Г. В. Київ. Університет ім.. Бориса Грінченка Лист МОН від 09.11.2015

№1/11-16163

2. Українське дошкілля – програма розвитку дитини дошкільного віку Білан О.І., Возна Л.М. Мандрівець Лист МОН  від 23.05.2017 №1/11-4988
3. Впевнений старт – освітня програма для дітей старшого дошкільного віку Гавриш Н.В.,Піроженко Т.О. ТОВ Новий друк Лист МОН від 01.08.2017 №1/11-7684
Парціальні програми
4. Україна – моя батьківщина. Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Олена Каплуновська

за ред. О.Д.Рейпольської

Мандрівець Лист ІМЗО від 25.03.2016 №2.1/12-г-85
5. Казкова фізкультура. Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Микола Єфименко Мандрівець Лист ІІТЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-627
6. Про себе треба знати,про себе треба дбати. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку Любов Лохвицька Мандрівець Лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г1049
7. Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти Н.Гавриш, О.Пометун Київ Лист ІМЗО від 12.02.2019 №22.1/12-Г-46

Директор Великобабчанського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області                                                                          І.В.Мілько