Виховна робота


Пріоритетні напрямки виховної роботи :
– формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів; виховання духовної культури особистості; виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки; утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;патріотичного виховання;
– виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці; формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря; забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я; формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою;посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям; організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет.
Арсенал методів, якими користуються педагоги-вихователі, нічим не обмежується: використовуються інформаційні методи з метою формування понять, передачі інформації, забезпечення етичної оцінки явищ; методи організації діяльності вихованців – для вироблення і відпрацювання у них відповідних способів діяльності та інше.
Набір форм виховної роботи у Великобабчанському НВК різноманітний: колективні (в умовах загальношкільного чи класного колективів), групові (кілька учнів одного чи декількох класів) та індивідуальні.