Виконання статті 30 Закону України “Про освіту”

Статут закладу освіти У стадії реєстрації
Ліцензії на  впровадження  освітньої діяльності  Заклад отримує ліцензію без проходження процедури ліцензування (ЗУ “Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п. 6)
Сертифікати про акредитацю програм Заклад отримує ліцензію без проходження процедури ліцензування (ЗУ “Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п. 6)
Структура та органи управління закладу Перегляд
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами Перегляд
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
Інформація
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
Інформація
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Інформація
Мова (мови) освітнього процесу
1,3 клас -українська, 4-11 класи  – російська
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі його проведення) Вакантні посади відсутні
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти Відповідає ліцензійним умовам (ЗУ “Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п.6)
Результати моніторингу якості освіти Інформація
Річний звіт про діяльність закладу освіти Інформація
Правила прийому до закладу освіти Інформація
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами Організовано окремий вхід без порогу (доступ до першого поверху)
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти Відсутня
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Правила поведінки здобувачів освіти Інформація
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 

Щодо протидії цькуванню
Дії у разі виявлення факту булінгу Інформація